Aanvragen extra verlof

Extra verlof van 1 tot en met 10 schooldagen, dient u aan te vragen middels het hiervoor bestemde formulier. Aanvragen van meer dan 10 schooldagen extra verlof verlopen via de leerplichtambtenaar.

Stap 1
Lees de richtlijnen in het '
Aanvraagformulier extra (bijzonder/vakantie) verlof'. Indien u op basis van de richtlijnen denkt in aanmerking te komen voor extra verlof, volgt stap 2.

Stap 2
Download het formulier 'Aanvraagformulier extra (bijzonder/vakantie) verlof', sla het vervolgens op, vul de gevraagde gegevens in en sla het nogmaals op.

Stap 3
Verstuur het ingevulde formulier via e-mail naar aanvraagverloflln.ppz@pontes.nl of lever een geprinte versie in bij de leerlingenbalie. Let op, indien er sprake is van gescheiden ouders met co-ouderschap, dienen beide ouders de verlofaanvraag te ondertekenen.

U wordt verzocht het ingevulde formulier minimaal 6 weken van tevoren in te dienen. Binnen 2 weken na het indienen van het ingevulde formulier ontvangt u een reactie. 


De formulieren
Aanvraagformulier extra (bijzonder/vakantie) verlof (RBL)
Werkgeversverklaring (RBL) 

Extra informatie
Vakanties en vrije dagen

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work