Aanvragen extra verlof

Extra verlof van 1 tot en met 10 schooldagen, dient u aan te vragen middels het hiervoor bestemde formulier. Aanvragen van meer dan 10 schooldagen extra verlof verlopen via de leerplichtambtenaar.

U wordt verzocht het verzoek minimaal 6 weken van te voren in te dienen. Binnen 2 weken na het indienen van het verzoek ontvangt u schriftelijk bericht. Het verzoek dient u te richten aanvraagverloflln.ppz@pontes.nl.

De formulieren
Aanvraagformulier vakantie en verlof Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

Werkgeversverklaring (RBL) 

Aanvragen extra verlof: 

Stap 1 lees het formulier 'Richtlijnen'; indien u op basis van dit formulier denkt in aanmerking te komen voor extra verlof, volgt stap 2.

Stap 2: Download het formulier 'Vrijstelling van geregeld schoolbezoek', sla het vervolgens op, vul het in met de gevraagde gegevens en sla het nogmaals op.

Stap 3: Print het formulier uit of verzend het naar de betreffende coördinator binnen school.

Informatie over vakanties, vrije dagen, extra verlof, afwezigheid en schoolverzuim vindt u hieronder:


Vakanties en vrije dagen

Voorwaarden extra verlof

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work