BESTELSITE

Ga direct door naar de bestelsite

Aan het begin van het schooljaar en in enkele gevallen ook later in het schooljaar is het nodig gebruik te maken van de bestelsite. U kunt hier zaken bestellen en betalen die in de loop van het schooljaar nodig zijn. Hiervoor krijgt u aan het begin van de schoolloopbaan van uw kind nieuwe inloggegevens thuisgestuurd. Bewaar ze goed u heeft ze ook in latere jaren nog nodig. Om een beeld te krijgen hoe u gebruik maakt van de bestelsite, vindt u hieronder instructie en overige informatie.

Algemene brief bestelsite

Specificatie kosten schooljaar 2023-2024

Informatie schoolkosten 2023-2024

Instructie bestelsite

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

Reductie en kwijtschelding schoolkosten

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work