Mentor
Algemene omschrijving van de taak
De mentor is de spil in de contacten tussen school, thuis en leerling
en verzorgt een zo groot mogelijk aantal lessen aan zijn/haar lesgroep.
De mentor is aanspreekpunt voor een groot aantal zaken die betrekking hebben op het algemene reilen en zeilen van Het Goese Lyceum.

Tot de taken van de mentor worden de volgende hoofdbestanddelen gerekend:

• Het verstrekken van informatie aan de leerlingen met betrekking
  tot de schoolorganisatie
• Het verstrekken van informatie over leerlingen van zijn groep
  aan collega-docenten en/of het zorgteam en In voorkomende gevallen
  in nauw overleg met de teamleider
• Contact onderhouden met ouder(s) en / of verzorger(s)
• Het mede uitdragen en voorleven voor een door het team
  gedragen pedagogisch klimaat in de school.

Specifieke taken voor mentoren brugklas:

• geeft studielessen a.d.h.v. methode
• maakt 2 x per jaar een verslag m.b.t. voortgang mentorleerlingen
  voor basisschoolleerkrachten.
• Bezoekt de bijeenkomst voor basisschoolleerkrachten
• Werkt mee aan selectie van tutoren
• Werkt mee aan afname IST/Fes (voor hv/twvo klassen)

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman
Hatfieldpark 1-2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeeman.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work