Verzuimbeleid
We kennen de volgende soorten van verzuim:

  • Te laat komen
  • Licht verzuim
  • Matig verzuim
  • Hardnekkig verzuim

Te laat komen

Wanneer een leerling te laat is met een geldige reden, wordt dit gemeld bij de leerlingenbalie. De leerling laat bij de leerlingenbalie een aantekening maken van het (on)geoorloofd te laat komen en het tijdstip in zijn of haar weekrapport. Wanneer een leerling zich meer dan 10 minuten te laat meldt en de reden is ongeoorloofd, dan wordt de te-laat-melding geregistreerd als ongeoorloofde afwezigheid voor dat lesuur (= spijbelen) en genoteerd in het weekrapport. De school neemt maatregelen als een leerling ongeoorloofd te laat komt. Komt een leerling voor de zesde keer te laat dan ontvangen de ouders/verzorgers een brief met een waarschuwing voor een Halt-verwijzing. Een afschrift van deze brief gaat naar de leerplicht ambtenaar. Is een leerling voor de 9e keer te laat zonder geldige reden dan volgt een melding naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan vervolgens naar Halt verwijzen of een proces verbaal opmaken.

 Verlof

Download: Aanvraagformulier vakantie en verlof

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work