Persoonsregistratie, leerlinggegevens en privacy

Het Goese Lyceum locatie Bergweg heeft toegang tot informatie over de leerlingen die op de school zijn ingeschreven. Dit gaat conform de privacywetgeving die is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene informatie over leerlingen zoals NAW-gegevens, resultaten en verzuim staat in het leerlingvolgsysteem (Magister). De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het ondersteuningsdossier, bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en ondersteuningsoverleg, resultaten van specifieke begeleiding.

In de school wordt er regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne ondersteuningsoverleg. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt met deskundigen van verschillende instanties, zoals Bureau Leerplicht en Centrum Jeugd & Gezin. De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Oosterschelde en stemt hiermee de zorg af met andere scholen in de regio.

Als we een leerling willen bespreken met deze deskundigen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, dan vragen we de leerling zelf om toestemming. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als ouder/verzorger en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet.

Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op:  www.cbpweb.nl.

Hebt u vragen over het leerling- of zorgdossier of over de overleggen in de school, neem dan contact op met één van onze zorgcoördinatoren: Mw. A.J.M. Hoogesteger of Dhr. E. van Oosten.

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work