Schoolreglement en Leerlingenstatuut


Artikel 1.1 Betekenis schoolreglement/leerlingenstatuut

In dit schoolreglement/leerlingenstatuut heeft de voorzitter van het College van Bestuur van de Scholengroep Pontes de regels vastgelegd die gelden voor het verkeer tussen de mensen die deel uitmaken van de scholengroep. Hiermee is een beschrijving tot stand gekomen van de rechten en plichten die gelden voor samenwerking en gedrag binnen de scholengroep. In dit document is het wettelijk voorgeschreven Leerlingenstatuut opgenomen, alsmede de schoolinterne regelingen omtrent bezwaren en klachten. In de op de website te publiceren schoolgidsen van de locaties worden lokale uitvoeringsregelingen van dit schoolreglement/leerlingenstatuut opgenomen.

Het volledige document is hier in te zien.

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work