Vwo

Vwo (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

Wie aan het eind van de brugklas wordt bevorderd naar 2 vwo, komt in een 2 havo-vwo-klas, tenzij hij kiest voor de klassieke talen (Grieks en Latijn). In dat geval wordt hij in een 2 gymnasium-klas geplaatst. Ook de leerlingen die het tvwo volgen, komen in aparte klassen. (Voor hen bestaat tevens de mogelijkheid de klassieke talen te volgen of lessen in het technasium.)

Tot en met de 3e klas volgen de leerlingen alle vakken. Het programma is zo ingericht, dat een overstap naar het havo mogelijk is. Met een vwo-diploma kan een leerling naar het wetenschappelijk onderwijs (wo), de universiteit.

Met ingang van 1 augustus 1999 is het onderwijs in de bovenbouw (4, 5 en 6 vwo) ingericht volgens de ‘Wet op de Tweede Fase’. Dit betekent dat de leerling geen stroom of vakkenpakket moet kiezen, maar een keuze moet maken uit vier profielen.

 De vier profielen zijn:

  • CM: Cultuur en Maatschappij
  • EM: Economie en Maatschappij
  • NG: Natuur en Gezondheid
  • NT: Natuur en Techniek

Ieder profiel bestaat uit drie delen, te weten: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Het gemeenschappelijk deel bestaat uit de volgende vakken:
Nederlands, Engels, een derde taal, algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (of klassieke culturele vorming) en lichamelijke opvoeding. Dit deel is verplicht voor alle leerlingen.

Het profieldeel bevat vakken die gericht zijn op het gekozen profiel.

In het vrije deel zit het keuze-examenvak; in dit deel kan een leerling, afhankelijk van zijn vakkenpakket, onder voorwaarden een extra vak kiezen.

De omvang van de vakken wordt weergegeven in ‘uren studielast’. Per jaar heeft een leerling 1600 uren studielast, welke over de verschillende vakken verdeeld worden. In deze studielast zijn inbegrepen de lestijd, de practica en het huiswerk. De leerling wordt verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.; zelfstandigheid is een belangrijk kenmerk van de vwo-opleiding.

In de derde klas zullen de leerlingen en hun ouders/verzorgers uitgebreid voorgelicht worden over de profielkeuze. 

PTA's & examenboekje

Deze kun je hier vinden.

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work