Ondersteuningsstructuur
Naast overdracht van kennis en vaardigheden wordt op Het Goese Lyceum Bergweg veel aandacht besteed aan de ondersteuning van leerlingen. Hiertoe is een uitgebreid systeem van leerlingondersteuning opgezet. Deze ondersteuning wordt door verschillende medewerkers geboden, waarbij samengewerkt wordt met instanties buiten de school. Ondersteuning kan van toepassing zijn op:

 

 • het ‘leren leren’ en plannen.
 • persoonsvorming (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik).
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling (omgang met elkaar en met jezelf).

De mentor is de spil rondom de leerling en de contactpersoon tussen school en thuis en samen met de vakdocent begeleiden ze het leerproces (kwalificatie).

De volgende mensen spelen een rol in het bieden van de ondersteuning:
 

 • De Zorgcoördinator coördineert de ondersteuningsprocessen in de school en is onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van extra ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • De coördinator sociale veiligheid is de aanspreekpersoon bij pesten en coördineert alles rondom de sociale veiligheid binnen de school.
 • De verzuimcoördinator registreert de verzuimmeldingen, coördineert het proces tot afhandeling.
 • De intern begeleider begeleidt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften na overleg met de zorgcoördinator.
 • Begeleider lokaal 14 biedt maatwerk aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften na overleg met de zorgcoördinator.
 • De dyslexiebegeleider coördineert het dyslexiebeleid en kan begeleiding bieden aan leerlingen met dyslexie.
 • De dyscalculiebegeleider coördineert het dyscalculie beleid en kan begeleiding bieden aan leerlingen met dyscalculie.
 • De NT2 begeleider coördineert het NT2 beleid en kan begeleiding bieden aan NT2-leerlingen.

De volgende mensen zijn betrokken bij de ondersteuning:

Dhr. E. van Oosten zorgcoördinator
Mevr. A.J.M. Hoogesteger zorgcoördinator
Mevr. E. Koopman coördinator sociale veiligheid
Mevr. S. van de Sande verzuimcoördinator
Dhr. D. Wolfert, begeleider lokaal 14
Dhr. S. Jansen, begeleider lokaal 14
Mevr. E.M. van Gilst intern begeleider
Dhr. H. Jaffari intern begeleider
Mvr. G. de Lorm intern begeleider
Dhr. X. van der Stel intern begeleider
Mevr. B. Opbergen dyslexie begeleider
Mevr. N. Walpot dyslexie begeleider
Mevr. H. Luijt dyscalculie begeleider
Dhr. G. Buysrogge NT2 begeleiding

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work