Ondersteuningsstructuur
Naast overdracht van kennis en vaardigheden wordt op Het Goese Lyceum Bergweg veel aandacht besteed aan de begeleiding van leerlingen. Hiertoe is een uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding opgezet. Deze begeleiding wordt door verschillende medewerkers geboden, waarbij samengewerkt wordt met instanties buiten de school. Begeleiding kan van toepassing zijn op:

  • het ‘leren leren’ en plannen
  • persoonsvorming (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik)
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling (omgang met elkaar en met jezelf).
De volgende mensen spelen hierbij een rol:

  • De mentor begeleidt de leerlingen ten aanzien van alle hierboven genoemde aspecten. De mentor is tevens de contactpersoon tussen school en thuis.
  • De vakdocent begeleidt het leerproces (kwalificatie)
  • De Zorgcoördinator coördineert de ondersteuning op school en is onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van extra ondersteuning aan leerlingen met leer- en/of sociaal-emotionele problematiek.
  • De intern begeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van (eventueel aanwezige) sociaal-emotionele problematiek of lichamelijke problematiek.
  • De decaan adviseert de mentor bij het begeleiden van het kiezen van een studierichting en/of een vervolgopleiding.
  • De afdelingsleiders zijn in samenwerking met de leerjaarcoördinatoren verantwoordelijk voor een goede gang van zaken in de betreffende leerjaren.

De volgende mensen zijn betrokken bij de ondersteuning:

Mevr. A.J.M. Hoogesteger zorgcoördinator/ambulant begeleider
Mevr. E.M. van Gilst intern begeleider
Dhr. H. Jaffari intern begeleider
Mevr. G. de Lorm intern begeleider
Mevr. G.M. van Opbergen verzuimcoördinator
Dhr. X. van der Stel intern begeleider

Dhr. A. Minderhoud leerjaarcoördinator leerjaar 1
Mevr. L van der Hooft leerjaarcoördinator leerjaar 2
Dhr. A. Mimpen leerjaarcoördinator leerjaar 3
Dhr. M. Weijmans leerjaarcoördinator leerjaar 4


Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work