De kwaliteit

wordt gezien als een cruciaal onderdeel van elk proces binnen onze school dat valt of staat met de successen in de klas. Dit vraagt om een integrale, proactieve cyclische aanpak binnen de school. Aan de basis van het kwaliteitsbeleid staat de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Deze cyclus is een bewezen hulpmiddel om continu verbeteringen door te voeren en daarvan te leren. In het schoolplan 2021-2025 staat beschreven hoe wij inhoud geven aan ons kwaliteitsbeleid en dit controleren en handhaven. Het schoolplan is hier te bekijken.

Onze ambitie
Het Goese Lyceum  streeft ernaar zijn leerlingen het diploma te laten behalen dat past bij hun mogelijkheden. Leerlingen moeten ruimte genoeg overhouden om deel te nemen aan persoonsvormende activiteiten. In vervolgstudies (MBO, HBO, universiteit) wordt veel minder begeleiding aangeboden. Onze leerlingen moeten dus ook geleerd hebben om zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Doorstroom en slagingspercentages
Op deze pagina staat een schema met het percentage leerlingen dat einde schooljaar werd bevorderd naar een hoger leerjaar, gevolgd door het percentage doubleurs.

Het verschil tussen landelijke examencijfers en schoolexamencijfers is daarbij minimaal en ligt gemiddeld op minder dan 0,06 punt verschil, terwijl het gemiddelde cijferniveau iets boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor meer gegevens kan men terecht bij de zogenaamde kwaliteitskaarten die de inspectie samenstelt. Deze zijn te vinden op internet: scholen op de kaart.

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work