• Ouderraad

  De Ouderraad van Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg, behartigt de algemene belangen van de ouders en leerlingen in schoolzaken en bevordert zoveel mogelijk het contact tussen ouders / verzorgers en de school.
  De Ouderraad spreekt zich uit over zaken die ouders en leerlingen raken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de veiligheid op en rond school, het excursiebeleid, de gezonde school, het pedagogisch klimaat, de leerlingenstatuten, de eindexamenresultaten, roosterproblemen etc. Alle onderwerpen over de gang van zaken op school kunnen tijdens de ouderraadsvergaderingen - met de schoolleiding - besproken worden.


  De Ouderraad vergadert regelmatig met de schoolleiding en is op die manier een serieuze gesprekspartner voor de directie. Daarnaast vertegenwoordigt de Ouderraad de ouders / verzorgers in de medezeggenschapsraad van Het Goese Lyceum (locatie Oranjeweg en Bergweg). Eén lid van de Ouderraad is tevens lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gehele Pontes Scholengroep.

  De Ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders uit verschillende geledingen van de school, die één of meer leerlingen op Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg hebben. Het lidmaatschap van de Ouderraad eindigt dan ook als geen kinderen van de ouder meer op deze locatie op school zitten.

  Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind en hebt u belangstelling voor deelname aan de ouderraad, neem dan contact op via: ouderraad.GLLO@pontes.nl
   

  samenstelling ouderraad

   

 • Marjolein Almekinders (penningmeester)

 • William Beitler

 • Brenda Bracke (secretaris)

 • Willemijn van Eldik

 • Marcel Koolman

 • Hoa Nguyen

 • Ineke Nijssen

 • Ellis Trompetter (notulist)

 • Madeleine Weij

 • Bert van Wijk (voorzitter)

  ouderbijdrage

  De Ouderraad beheert een fonds dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee financiert de Ouderraad verschillende schoolactiviteiten die voor de leerlingen van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan de volgende activiteiten:
   

  - Het fotojaarboek voor eindexamenkandidaten.
  - Het thuisblijfproject.
  - De inrichting van het schoolgebouw (met kunstwerken voor en door leerlingen).
  - De inrichting / het meubilair van de kantine, ontworpen door de leerlingen.
  - ‘De Gezonde Schoolkantine’.
  - Theatervoorstellingen voor de leerlingen over spraakmakende onderwerpen.

  Heeft u vragen, stuur dan een e-mailbericht naar: ouderraad.GLLO@pontes.nl


   

   

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work