Coachend mentoraat 2023

In ons onderwijsconcept is een belangrijke rol weggelegd voor het coachend mentoraat.

Taak van de mentor
De taak van de mentor bestaat uit verschillende aspecten, waaronder 
  • het voeren van individuele gesprekken met leerlingen met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandig en zelfverantwoordelijk mens;
  • het begeleiden van leerlingen bij het leren (studievaardigheden) en bij  hun psychosociale ontwikkeling;
  • het monitoren van hun studieresultaten;
  • het begeleiden van de leef- en werksfeer in de klas;
  • contacten leggen en onderhouden met ouders/verzorgers;
  • overleggen met collega’s en het voorbereiden van de leerlingbespreking;
  • het verzorgen van verslaglegging met betrekking tot de leerling en eventueel doorverwijzen (via coördinator).

Gesprekkencyclus

De mentoren hebben verspreid over het schooljaar een cyclus van gesprekken van circa 15 minuten waarin de ontwikkeling van de leerling en zijn welbevinden ter sprake komen. Deze begeleiding is gericht het versterken van de leerling, het helpen ontwikkelen van zijn potenties en het ontdekken van zijn eigen kracht. Tijdens de gesprekken reflecteert en evalueert de mentor samen de leerling het leerproces. Tijdens de gesprekken worden doelen geformuleerd en een actieplan opgesteld. De mentorcoach speelt dus een belangrijke rol bij het ontwikkelen van eigenaarschap bij de leerling.

Begeleiding keuzeproces flexuren

De mentor begeleidt het inplannen van flexuren. De keuze wordt gemaakt voor een vaste periode. De vakdocenten geven aan welke flexuren de leerlingen moeten volgen. Daarna vullen de leerlingen hun eigen keuze in. De mentor monitort de keuze voor de flexuren en stelt deze zo nodig bij aan de hand van de input van de vakdocenten, de coachgesprekken en het daaruit voortvloeiende actieplan

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work