Decaan
De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van instituten voor mbo, hbo en universitair onderwijs. Ook digitale middelen staan de decaan en de leerlingen ten dienste, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepsinteressetest. De decaan kan tevens adviseren over de studiefinanciering.

De decaan verzorgt in overleg met mentoren voorlichtingslessen en ouderavonden en spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen. De decaan draagt zorg voor verspreiding van informatiematerialen zoals brochures van onderwijsinstellingen aan de leerlingen.

Taakomschrijving decanaat algemeen
Beschikbaar voor leerlingen en ouders in een gesprek wanneer hieraan behoefte is. Opzetten / bijhouden van documentatie die ter beschikking staat van leerlingen. Ouders en docenten bijhouden in het leerlingvolgsysteem van het studieverloop van de leerlingen en van alle andere zaken, die van nut kunnen zijn. Bij begeleiding en advisering proberen een oplossing te vinden voor leerlingen die de school voortijdig verlaten. Verzorgen van diverse  keuze-activiteiten (ook in de vorm van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt). In samenwerking met teamleiders en externe begeleiders verzamelen van alle relevante gegevens inzake lob (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) in kaart brengen van oorzaken van uitval, en initiëren van structurele oplossingen.

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work