Medezeggeschapsraad

De wet medezeggenschap op scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het onderwijs. Binnen de Scholengroep Pontes
is sprake van een  medezeggenschapsraad (MR) en twee locatiegebonden deelmedezeggenschapsraden  (GMR Goes en GMR Zierikzee).

De (G)MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel, leerlingen en ouders  het beleid mede kunnen bepalen. Medezeggenschap staat voor meer inspraak op het  beleid van de school, meer invloed om het onderwijs op de Pontes scholen nog beter  te maken dan het al is. Inspraak en betrokkenheid is niet alleen een zaak voor de  (G)MR. Ook al zit u zelf niet in de (G)MR het blijft belangrijk om de (G)MR te voeden  met nieuwe ideeën. Wij willen dan ook graag uw mening horen, dit is mogelijk met onderstaand  e-mail adres:

dmr-goes@pontes.nl