Medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het onderwijs. Binnen de Scholengroep Pontes is sprake van een Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) en twee
locatie-gebonden medezeggenschapsraden (MR Goes en MR Zierikzee).
De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel, leerlingen en ouders/verzorgers het beleid mede kunnen bepalen. Medezeggenschap staat voor meer inspraak op het beleid van de school en meer invloed om het onderwijs op de Pontes scholen nog beter te maken dan het al is. Inspraak en betrokkenheid is niet alleen een zaak van de MR. Ook al zit u zelf niet in de MR, het blijft belangrijk om de MR te voeden met nieuwe ideeën. Wij willen dan ook graag uw mening horen. Dit is mogelijk via het e-mailadres: Dhr. J.J. van Maldegem(secretaris).

MR
Medezeggenschapsraad (MR)

Huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad

Namens het personeel:

Dhr. R.J.M. Janssen Voorzitter  (loc. Oranjeweg)
Dhr. J.J. van Maldegem Secretaris  (loc. Oranjeweg)
Dhr. R.H.J. Hutjens (loc. Bergweg)
Dhr. J. Pankow   (loc. Bergweg)
Dhr. A.G.A. van der Goore   (loc. Oranjeweg)
Mevr. D. van Dieren   (OOP loc. Bergweg) 
Mevr. J. Harrison   (loc. Oranjeweg)
vacature    (OOP loc. Oranjeweg) 

Namens de ouders:

Dhr. G.J. Zijlma   (loc. Oranjeweg)
Vacature   (loc. Oranjeweg)
Mw. S.a. Reeves   (loc. Bergwegweg) 

Namens de leerlingen:

 
Floortje van der Schraaf   (loc. Bergweg) 
Roza Hoefsmid   (loc. Oranjeweg) 

GMR
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Ouders, leerlingen en personeel van alle Pontes locaties hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad geeft adviezen en/of stemt in met allerlei vormen van schoolbeleid die van toepassing zijn voor elke Pontes locatie. Hierbij kunt u denken aan het beleid op het gebied van financiën, arbeidsvoorwaarden, onderwijsvernieuwingen, ARBO-wetgeving enz. In de verschillende medezeggenschapsraden van de locaties worden veel van deze besluiten vertaald naar de locatieomstandigheden en deze krijgen daar een verdere invulling.

dmr-goes@pontes.nl             

Huidige samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Namens het personeel:

Dhr. A.G.A. van der Goore Lid/Voorzitter  Goes  a.van.der.goore@pontes.nl
Dhr. R.J.M. Janssen Secretaris Goes r.janssen@pontes.nl
Dhr. J.A. Driesse Lid Zierikzee  j.driesse@pontes.nl
Dhr. H.J.Hutjens Lid/vvz  Goes r.hutjens@pontes.nl
Mw. D.M. van Dieren Lid  Goes  d.van.dieren@pontes.nl
Mw. J. Harrison Lid  Goes  j.harrison@pontes.nl


Namens de ouders:


Mw. Reeves Lid Goes-GLLB
Vacature
Zierikzee-PZ
Vacature  Goes-GLLO

Namens de leerlingen:


Floortje van der Schaar Lid Goes-GLLB
Vacature
Goes-GLLB
Vacature Goes-GLLO

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work