Samenstelling MR 

Pieter Zeeman Lyceum 

en GMR SG Pontes

 

Scholengroep Pontes heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met een formele positie bij beslissingen op het niveau van de gehele scholengroep. Daarnaast hebben beide locaties, het Pieter Zeeman Lyceum en Het Goese Lyceum, elk een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze raden geven advies of instemming bij beslissingen op schoolniveau.

De medezeggenschapsraden bestaan uit personeelsleden, ouders en leerlingen. Zowel personeelsleden als ouders/verzorgers en leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor een plaats in de Medezeggenschapsraad als er een vacature is.

Deze medezeggenschapsraden spelen een cruciale rol in de besluitvorming en zorgen ervoor dat de belangen van alle betrokkenen worden vertegenwoordigd.


De samenstelling van de MR is als volgt:

Namens het personeel
Dhr. J.A. Driesse, voorzitter
Dhr. M.S.H. Steegmans, vicevoorzitter
Mevr. B. Hilkhuijsen, secretaris
Dhr. D. Hoogendijk

Namens de ouders/verzorgers
Dhr. P.A. Kieboom
Mevr. J. de Bruin

Namens de leerlingen
Eva de Haas
Liv Molijn


De samenstelling van de GMR van de Scholengroep Pontes bestaat uit afgevaardigden van de MR uit Goes en Zierikzee.

De samenstelling van de GMR is te vinden via deze link: GMR Scholengroep Pontes.
 

 

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work