De missie en visie...

zijn opgesteld als afgeleide van de strategische missie van de Scholengroep Pontes. Het vertalen van de missie en visie in concrete activiteiten en gedragingen maken deze levend en sturend in onze school. Het is belangrijk dat de missie en visie niet alleen door de Raad van Toezicht en de schoolleiding worden onderschreven, maar dat alle betrokkenen met een gedeelde visie gemotiveerd en met toewijding leren en werken. Het is belangrijk dat synergie en focus worden bevorderd opdat we echt samen werken aan de kwaliteit van ons onderwijs en ons niet laten leiden door hypes en ‘dagpolitiek’.


Het Goese Lyceum heeft missie en visie als volgt geformuleerd:

missie

“Het Goese Lyceum wil het talent van leerlingen en medewerkers ontwikkelen en wil als instelling van maatschappelijke waarde zijn. Kernwaarden daarbij zijn: in gezamenlijkheid, klantgericht en met ambitie werkend naar excellent onderwijs.”

visie

“Het Goese Lyceum streeft naar hoge kwaliteit in onderwijs en opbrengsten. Het wil dit bereiken door leerlingen op verschillende manieren te laten leren in verschillende contexten, actief, creatief en sociaal. Het doet dit opbrengstgericht. Er is aandacht voor (wereld)burgerschap en loopbaan-leren. Het houdt hierbij rekening met verschillen en het streeft naar differentiatie in onderwijs, en maatwerk in ondersteuning. Het Goese Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen en docenten zich ontwikkelen. In de schoolcultuur zijn de waarden respect en veiligheid leidend. De school werkt samen met collega-scholen om verbetering en vernieuwing te realiseren.”

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work