De missie en visie...

Zorgzaamheid, Kwaliteit, Veiligheid en Plezier in Leren zijn belangrijke thema's die de leidraad vormen voor het beleid van de school. Alle activiteiten binnen en buiten de school vallen binnen deze thema's, die gebaseerd zijn op het Strategisch Beleidsplan van Scholengroep Pontes en ook gelden voor het Pieter Zeeman Lyceum. 

Missie

De Scholengroep Pontes is een actieve scholengemeenschap waar onderwijs gegeven wordt dat aansluit bij de maatschappij waarin we met elkaar leven. De school richt zich op het individuele kind en zijn ouders en heeft veel aandacht voor het leef- en werkklimaat. Het samen leren en werken gebeurt mede daardoor op een fijne en goede manier.

De school wil ieder kind als individu benaderen en stelt zich ten doel de leerlingen optimale kansen te bieden om zich te ontplooien, zowel op het gebied van de schoolopleiding als op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming.

De school beoogt bij te dragen aan de opvoeding tot volwassen en volwaardige wereldburgers met verantwoordelijkheid voor medemens en milieu.

De school biedt een veilige en geborgen omgeving die toegankelijk is voor eenieder die respect en verdraagzaamheid toont voor de medemens en zijn opvattingen.

De school vindt het schoolrendement en de inrichting van de organisatie van belang als wezenlijke aspecten van kwaliteit.

Visie

Het Pieter Zeeman Lyceum leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij van heden tot 2050 een bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. Het Pieter Zeeman Lyceum wil anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst en rekening houden met veranderde omstandigheden. Daarnaast heeft het Pieter Zeeman Lyceum als uitgangspunt 'Met jouw talent vooruit'. We willen de leerlingen zoveel als mogelijk de kans geven zich op verschillende terreinen, op het eigen niveau te ontwikkelen.

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work