Sanctiebeleid

Onze leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en dus weerbare mensen. Mensen die initiatief kunnen nemen, creatief en taalvaardig zijn, tolerant zijn en voor hun mening durven uitkomen. Mensen met normbesef en verantwoordelijkheidsgevoel, die in vrijheid keuzes maken en sociaal handelen. Naast het bijbrengen van kennis zorgen wij ook voor een brede algemene ontwikkeling.  
 
Om deze onderwijsdoelen te kunnen bereiken vormt onze school een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen, docenten, ouders/verzorgers en medewerkers elkaar vertrouwen en respecteren.  
Het is van groot belang is dat leerlingen van hun opvoeders thuis en van hun begeleiders op school vertrouwen krijgen in hun capaciteiten, hun behoefte om zich te ontwikkelen en in hun vermogen om keuzes te maken en doelen te stellen.  
Daarmee wordt aan hen de ruimte geboden om verantwoordelijkheid te dragen. Ze worden uitgedaagd en leren na te denken over hun eigen stijl van leren en werken. Het Pieter Zeeman Lyceum stimuleert hen in een sfeer van openheid, tolerantie en creativiteit.  

 

Het kan zijn dat leerlingen over de grenzen gaan van het toelaatbare in hun gedrag. In dat geval zal de school overgaan tot sanctioneren. Bij straf geldt het voorschrift dat een sanctie altijd vergezeld gaat van een gesprek waarin wordt uitgelegd waarom de straf is opgelegd. Blijft deze informatie achter dan bestaat de straf uit dressuur. De leerling leert dan niet het verschil tussen 'goed en kwaad' maar tussen 'voordelen en nadelen' van zijn gedrag (Leren in Veiligheid, drs. P.I. Teitler). 

 

Strafbeleid gaat over disciplineren. Het is een manier om gedrag te beïnvloeden, net als belonen. Hoe straf je en welke straf moet volgen op een overtreding? In zijn algemeenheid is dat niet te zeggen, hoewel een werkbare stelregel is: “Geen overtreding blijft zonder gevolgen en wees voorspelbaar en betrouwbaar in het straffen”. 

 

Een straf moet in relatie staan tot de aard, de omvang, de duur en de frequentie van de overtreding en moet bovendien een bepaald doel dienen, het is immers de bedoeling dat de leerling gedrag zal moeten afleren. Een ander doel kan zijn dat straf wordt opgelegd als compensatie van schade die is aangericht, of ter bescherming van anderen.  

 

Daar waar besloten wordt tot een sanctie, kunnen externe partijen erbij betrokken worden. Dit kunnen onder meer zijn de leerplichtambtenaar, bureau HALT, de jeugdverpleegkundige, de inspectie of andere externen. Indien dit het geval is, worden de ouders/verzorgers altijd geïnformeerd.

 

Voor eventuele vragen betreffende het sanctiebeleid kunt u terecht bij de afdelingsleiding.

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work