Afspraken (ziekte-)verzuim Pieter Zeeman Lyceum 2023

Als leerlingen absent zijn, missen zij informatie uit de lessen. Hierdoor komen zij op achterstand waardoor er slechte cijfers gehaald worden. Dit werkt zeer demotiverend, waardoor een leerling geen zin meer heeft naar school te gaan; een vicieuze cirkel dus, waar moeilijk uit te komen is!

Daarom is het van belang dat de school en de ouders/verzorgers goed contact hebben met elkaar over het verzuim van de leerling. Zo kunnen we snel bespreken wat nodig is om eventueel verder verzuim te voorkomen en met name ook te voorkomen dat leerlingen niet meer kunnen aanhaken en wellicht zelfs compleet uitvallen zonder diploma.

Melding verzuim 

Indien uw kind ziek is, meldt u dit dan a.u.b. uiterlijk 08.15 uur via het telefoonnummer van school, 0111-415751. Wij noteren dit dan direct zodat de docenten ook op de hoogte zijn dat uw kind er niet zal zijn.

Verzuim bij examenwerk (PTA-werk)

Indien een leerling in de bovenbouw van het vmbo-havo-vwo zit, heeft deze te maken met examenwerk, het zogenaamde PTA-werk. In het geval een leerling op een dag waarop hij een examenwerk moet maken, ziek is, dient deze uiterlijk 08.15 uur via het telefoonnummer van school afgemeld te worden door de ouder/verzorger. Dit geldt voor iedere dag dat er sprake is van een examenwerk, ook indien dit achtereenvolgende dagen zijn.

De leerling dient zo snel als mogelijk de gemiste toets in te halen. Dit dient te gebeuren door het indienen van een aanvraag hiervoor bij de examencommissie. In het ELO-vak ‘Examen-informatie’ vindt de leerling hiervoor een digitaal formulier en verdere informatie.

Omgaan met verzuim

Het omgaan van verzuim gebeurt volgens de richtlijnen die landelijk zijn afgesproken en geformuleerd door het RBL (regionaal bureau leerplicht). De afspraken zijn te vinden op de Verzuimkaart Zeeland.

Het Pieter Zeeman Lyceum werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar (LPA) om verzuim, waaronder ook te laat komen valt, bij haar leerlingen terug te dringen. De LPA en/of de school kan een leerling en evt. diens ouders uitnodigen voor een gesprek met de LPA. Dit gesprek heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen in de redenen voor het verzuim en of te onderzoeken of school in de ondersteuning van de leerling nog iets hierbij kan betekenen. Daarnaast kunnen ook leerlingen uitgenodigd worden die veelvuldig ziek zijn. In die gevallen is er dan ook overleg met de GGD-arts of de jeugdverpleegkundige.

Verlof

Indien er verlof nodig is voor kortlopende afspraken (bv. arts), wordt u verzocht (ruim) voorafgaand aan deze afspraak uw kind een briefje mee te geven naar school en die af te laten geven bij de leerlingenbalie. U kunt ook zelf bellen of mailen naar school, 0111-415751 of info@pieterzeemanlyceum.nl

Indien u verlof wenst voor een dag of langer, dient u hiervoor een formulier van de leerplicht (RBL) in te vullen en via de mail te sturen naar de coördinator. Dit formulier vindt u op de website bij het onderwerp ‘Extra verlof’, evenals de regels die hiervoor gelden.

verzuimkaart Regionaal Bureau voor Leerlingzaken

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work