Mavo

Mavo betekent Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs. De opleiding duurt 4 jaar en na het behalen van het eindexamen stromen de leerlingen door naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) of de havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs). De mavo leidt nog niet op tot een beroep.
vmbo gt (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, Gemengde- of Theoretische leerweg) is een term die andere scholen weleens gebruiken voor mavo. Wij gebruiken op Het Goese Lyceum op de Oranjeweg de term mavo
Mavo is de theoretische variant van het vmbo. Vandaar dat op Het Goese Lyceum de mavo op dezelfde locatie zit als de andere theoretische opleidingen havo en vwo. De praktische varianten van het vmbo worden gegeven op de locatie Bergweg van Het Goese Lyceum. Je kunt op de mavo kunst en cultuur kiezen als extra aanbod en als je in de dakpanklas mavo/havo zit dan kun je ook voor het technasium kiezen.

De eerste twee leerjaren van de mavo noemen we de onderbouw. Hier wordt een uitgebreid vakkenpakket aangeboden dat voor iedereen hetzelfde is. Het zorgt voor een brede algemene ontwikkeling. Tijdens deze twee leerjaren is op- of afstromen mogelijk naar een ander onderwijsniveau.
Dit alles is vastgelegd in bevorderingsnormen. (zie menukeuze: leerlingen, documenten)
Leerjaar 3 en 4 van de mavo noemen we de bovenbouw. Je bouwt in deze leerjaren een examendossier op. Dit is beschreven in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Wanneer dit afdoende is mag je deelnemen aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Samen geeft dit, wanneer je aan de landelijk gestelde eisen voldoet, recht op je mavo-diploma.
In de bovenbouw kies je een vakkenpakket dat past bij het door jou gewenste profiel. De profielen waaruit je kunt kiezen zijn:

  • Techniek
  • Economie
  • Zorg en Welzijn
  • Landbouw

Je vakkenpakket bestaat in ieder geval uit de verplichte vakken Nederlands-Engels-Maatschappijleer-Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding.
Tijdens de vier mavo schooljaren zal je een aantal keuzes dienen te maken. Denk aan het te kiezen profiel, een vervolg opleiding, het bijpassende vakkenpakket. Het is dus belangrijk om naast het behalen van goede resultaten te weten wat je kan en wat je wilt en wie je bent. Hierin word je ondersteund en begeleid door de vakdocenten, je mentor en de decaan. In leerjaar 2, 3 en 4 hebben we er zelfs lesuren voor op je rooster gezet. Op een manier waarbij je tevens flink aan je ICT-vaardigheden werkt. 

PTA's & examenboekje

Deze kun je hier vinden.

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work