Lestijden 2024-2025
 

 

 

 

 Het rooster
Lesuitval/-opvang: In de onderbouwklassen 1 t/m 3 geldt bij ziekte of andere reden van afwezigheid van een docent, een opvangrooster. Dat betekent dat de lessen waar mogelijk worden waargenomen door docenten, die daarvoor zijn ingeroosterd. Verder wordt door het verschuiven van lessen voor leerlingen een aangesloten rooster nagestreefd. Voor de actuele situatie kunt u kijken op Zermelo.    

Vakanties en vrije dagen

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naast de zomervakantie ook de twee weken kerstvakantie en één week meivakantie centraal vast. Over de andere vakanties en de roostervrije dagen (mede afhankelijk van het aantal weken zomervakantie) kunnen scholen wel overleggen met de provincie en/of de medezeggenschapsraad van de school.  De school zal u voortdurend op de hoogte houden van wijzigingen en aanvullingen op de vakantiedagen en de roostervrije dagen.
 

schoolvakanties 2024-2025

(wijzigingen van overheidswege of anderszins voorbehouden)

Hieronder vindt u de vakantiedata voor schooljaar 2024-2025. Deze zijn vastgesteld door de provincie Zeeland en kunnen afwijken van hetgeen vanuit het ministerie van onderwijs wordt geadviseerd. Dit is het geval bij de voorjaarsvakantie. Houd u hier a.u.b. rekening mee indien u vakantieplannen heeft.

herfstvakantie      
maandag 21 oktober 2024 t/m vrijdag 25 oktober 2024

kerstvakantie     
maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025

voorjaarsvakantie  
maandag 3 maart 2025 t/m vrijdag 7 maart 2025
(let op, deze wijkt af van het advies van het ministerie van OCW)

Goede Vrijdag
vrijdag 18 april 2025

tweede Paasdag
maandag 21 april 2025 (valt in de meivakantie)

meivakantie
maandag 21 april 2025 t/m vrijdag 2 mei 2025

bevrijdingsdag
maandag 5 mei 2025

Hemelvaartsdag
donderdag 29 mei 2025

extra vrije dag
vrijdag 30 mei 2025

tweede Pinksterdag
maandag 9 juni 2025

zomervakantie
maandag 7 juli 2025 t/m vrijdag 15 augustus 2025
 

Extra verlof

Extra verlof mag alleen worden gegeven: 
a. Bij verhuizing van het gezin/de leerling; 
b. Bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten; 
c. Bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten van de ouder(s)/verzorger(s); 
d. Indien de werkgever de werknemer (ouder/verzorger)verplicht buiten de schoolvakantie vakantie te nemen. 

Behalve op de onder a t/m d genoemde gronden kan de schoolleider in bijzondere gevallen b.v. de gezinsomstandigheden van de aanvrager kennende, enige soepelheid toepassen, indien nodig in overleg met de leerplichtambtenaar. 

Voor het aanvragen van extra verlof en de volledige voorwaarden inzake extra verlof, klikt u hier.

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work