Absentie en melding
Ouders/verzorgers wordt verzocht, de afwezigheid van de leerling vóór 8.30 uur door te geven via het speciale telefoonnummer (0113) 24 79 24 of via leerlingenbalie.gllo@pontes.nl. De school is bereikbaar vanaf 07.45 uur. Ouders/verzorgers wordt tevens verzocht, afspraken met externen zoveel mogelijk buiten de schooltijden te maken.

Extra verlof kan alleen worden gegeven
  • voor het voldoen van wettelijke verplichtingen door ouder(s)/verzorger(s);
  • bij verhuizing van het gezin/de leerling;
  • bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten van de ouder(s)/verzorger(s);
  • indien de werkgever de werknemer (ouder/verzorger) verplicht buiten de schoolvakantie vakantie te nemen.
Extra verlof dient te worden aangevraagd middels het daartoe bestemde formulier
verlofaanvragen
. Het Goese Lyceum werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar om verzuim of te laat komen bij haar leerlingen terug te dringen. Een aantal leerlingen werd en wordt daarom, vaak samen met hun ouders/verzorgers, door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. Zo’n gesprek heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de redenen voor het verzuim, of te onderzoeken of school in de ondersteuning van de leerling iets extra’s kan betekenen. Vanaf dit schooljaar gaat in de procedure van de afgelopen jaren iets veranderen. De leerplichtambtenaar zal elke twee weken een spreekuur houden op Het Goese Lyceum. Tijdens dit spreekuur zal zij leerlingen zien die naar onze maatstaven te vaak afwezig zijn, of te veel te laat komen. Daarnaast kunnen ook leerlingen uitgenodigd worden die veelvuldig ziek zijn. In die gevallen is er dan ook overleg met de GGD-arts of de jeugdverpleegkundige

Verzuimkaart zeeland: klik hier

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work