SchooltijdenHet rooster
Lesuitval/-opvang: In de onderbouwklassen 1 t/m 3 geldt bij ziekte, of andere reden van afwezigheid van een docent, een opvangrooster. Dat betekent dat de lessen worden waargenomen door docenten, die daarvoor zijn ingeroosterd. Verder wordt door het verschuiven van lessen voor leerlingen een aangesloten rooster nagestreefd. Voor de actuele situatie kunt u kijken op Zermelo.    

Vakanties en vrije dagen

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naast de zomervakantie ook de twee weken kerstvakantie en één week meivakantie centraal vast. Over de andere vakanties en de roostervrije dagen (mede afhankelijk van het aantal weken zomervakantie) kunnen scholen wel overleggen met de provincie en/of de medezeggenschapsraad van de school.  De school zal u voortdurend op de hoogte houden van wijzigingen en aanvullingen op de vakantiedagen en de roostervrije dagen.

schoolvakanties 2021-2022

(wijzigingen van overheidswege of anderszins voorbehouden)

herfstvakantie      
maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021

kerstvakantie     
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

voorjaarsvakantie  
maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

goede vrijdag
vrijdag 15 april 2022

tweede Paasdag

maandag 18 april 2022

meivakantie
maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaartsdag
donderdag 26 mei 2022

extra vrije dag
vrijdag 27 mei 2022

tweede Pinksterdag
maandag 6 juni 2022

zomervakantie
maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Extra verlof

Extra verlof mag alleen worden gegeven: 
a. Bij verhuizing van het gezin/de leerling; 
b. Bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten; 
c. Bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten van de ouder(s)/verzorger(s); 
d. Indien de werkgever de werknemer (ouder/verzorger)verplicht buiten de schoolvakantie vakantie te nemen. 

Behalve op de onder a t/m d genoemde gronden kan de schoolleider in bijzondere gevallen b.v. de gezinsomstandigheden van de aanvrager kennende, enige soepelheid toepassen, indien nodig in overleg met de leerplichtambtenaar. 

Voor het aanvragen van extra verlof en de volledige voorwaarden inzake extra verlof, klikt u hier.

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work