Schoolhond op Pieter Zeeman
Voor sommige leerlingen is er naast de reguliere ondersteuning tijdens de lessen en het mentoraat, extra ondersteuning wenselijk. Om aan die ondersteuningsbehoefte te kunnen voldoen kennen we binnen Pieter Zeeman de TOM-klas waarin leerlingen een traject op maat (TOM) kunnen volgen. Om nog beter aan te sluiten op de ondersteuningsbehoeften van sommige van onze leerlingen zet Pieter Zeeman een schoolhond in. Een hond oordeelt niet, troost wel. Een hond voelt vaak feilloos aan waar de schoen wringt en kan door een kop op een been of arm te leggen net dat duwtje in de positieve richting geven dat een leerling nodig heeft. Ook voor leerlingen waarmee het goed gaat is het omgaan met een hond een leuke en leerzame ervaring.

De effecten van de inzet van een schoolhond

De inzet van dieren en met name honden blijkt bij kinderen positieve effecten op te leveren wanneer het gaat om de ontwikkeling van cognitief en sociaal gedrag (Becker, Rogers & Burrows, 2017), taalgebruik en communicatie (Cerino et al., 2016; Griffioen & Enders-Slegers, 2014).
In wetenschappelijke termen spreken we dan over Animal Assisted Education (AAE). Bij AAE worden dieren ingezet in een educatieve setting, zoals op middelbare scholen. Het onderwijsdoel is de verbetering van sociale vaardigheden, taal en cognitief functioneren. Andere doelen zijn verantwoordelijkheid leren nemen, leren samenwerken en taken verdelen. Een school die kinderen met speciale onderwijsbehoeften heeft, kan hulp van derden inschakelen, bijvoorbeeld van begeleiders die leeshonden meenemen of een bezoekhondenprogramma aanbieden. Effecten van de aanwezigheid van (hulp)honden in de school kunnen ook een positieve emotionele ontwikkeling en een positieve attitude ten aanzien van leren zijn (Beetz, 2013; Brelsford, Meints, Gee & Pfeffer, 2017; Dicé, Santaniello, Gerardi, Menna & Freda, 2017).

De keuze
Omdat wij ons bewust zijn van het feit dat niet iedere hond geschikt is als schoolhond, zijn we zorgvuldig omgegaan met de zoektocht naar een geschikte hond. We hebben contact gezocht met een stichting die hulphonden opleidt. Deze honden zijn uitermate geschikt als schoolhond. Stichting Vom Falorie (voor nadere informatie, klik hier) gaf aan een jonge zwarte Labrador, genaamd Steffie beschikbaar te hebben voor Pieter Zeeman. Wat Vom Falorie aangaf klopt; Steffie past exact bij onze wensen.

De inzet van de schoolhond
Steffie wordt met name ingezet voor leerlingen die tot rust moeten komen of die bijvoorbeeld hun spanning kwijt moeten raken. Zij is op gezette tijden of wanneer gewenst aanwezig in de TOM-klas. Wanneer Steffie niet aan het werk is verblijft zij in het kantoor van mevrouw Crijnen. Beide ruimtes zijn dan ook vooralsnog de enige ruimtes waar zij mag verblijven.

Onder de leerlingen die gebruik maken van de TOM-klas wordt op voorhand geïnventariseerd of zij kampen met een eventuele allergie en/of angst voor honden. Mocht blijken dat een leerling bang is voor honden, dan wordt Steffie voor de komst van de leerling naar het kantoor van mevrouw Crijnen gebracht. De TOM-klas wordt met regelmaat gelucht en dagelijks schoongehouden. Steffie woont na schooltijd en in de vakanties bij mevrouw Crijnen. Zij is de hoofdverzorger van Steffie.

Inmiddels hebben zowel leerlingen als personeel al veel positieve ervaringen opgedaan met Steffie.

Referenties

Becker, J. L., Rogers, E. C. & Burrows, B. (2017). Animal-assisted Social Skills Training for Children with Autism Spectrum Disorders. Anthrozoös, 30(2), 307-326

Cerino, S., Borgi, M., Fiorentini, I., Correale, C., Lori, A. & Cirulli, F. (2016). Equine-Assisted Intervention in a child diagnosed with autism spectrum disorder: a case report. Riv Psichiatr, 51(6), 270-274. doi:10.1708/2596

Beetz, A. (2013). Socio-emotional correlates of a schooldog-teacher-team in the classroom. Frontiers in Psychology, 4(NOV). doi:10.3389/ fpsyg.2013.00886

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman
Hatfieldpark 1-2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeeman.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work