SchooltijdenHet rooster
Lesuitval/-opvang: In de onderbouwklassen 1 t/m 3 geldt bij ziekte, of andere reden van afwezigheid van een docent, een opvangrooster. Dat betekent dat de lessen worden waargenomen door docenten, die daarvoor zijn ingeroosterd. Verder wordt door het verschuiven van lessen voor leerlingen een aangesloten rooster nagestreefd. Voor de actuele situatie kunt u kijken op Zermelo.    

Vakanties en vrije dagen

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naast de zomervakantie ook de twee weken kerstvakantie en één week meivakantie centraal vast. Over de andere vakanties en de roostervrije dagen (mede afhankelijk van het aantal weken zomervakantie) kunnen scholen wel overleggen met de provincie en/of de medezeggenschapsraad van de school.  De school zal u voortdurend op de hoogte houden van wijzigingen en aanvullingen op de vakantiedagen en de roostervrije dagen.

schoolvakanties 2022-2023

(wijzigingen van overheidswege of anderszins voorbehouden)

herfstvakantie      
maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022

kerstvakantie     
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

voorjaarsvakantie  
maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023

goede vrijdag
vrijdag 7 april 2023

tweede Paasdag

maandag 10 april 2023

meivakantie
maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei 2023

extra vrije dag
vrijdag 19 mei 2023

tweede Pinksterdag
maandag 29 mei 2023

zomervakantie
maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 25 augustus 2023

schoolvakanties 2023-2024

(wijzigingen van overheidswege of anderszins voorbehouden)

Hieronder vindt u de vakantiedata voor schooljaar 2023-2024. Deze zijn vastgesteld door de provincie Zeeland en kunnen afwijken van hetgeen vanuit het ministerie van onderwijs wordt geadviseerd. Dit is het geval bij onze herfstvakantie. Houd u hier a.u.b. rekening mee indien u vakantieplannen heeft.

herfstvakantie      
maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023
(let op, deze wijkt af van het advies van het ministerie van OCW)

kerstvakantie     
maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

voorjaarsvakantie  
maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024

goede vrijdag
vrijdag 29 maart 2024

tweede Paasdag

maandag 1 april 2024

meivakantie
maandag 22 april 2024 t/m vrijdag 3 mei 2024

Hemelvaartsdag
donderdag 9 mei 2024

extra vrije dag
vrijdag 10 mei 2024

tweede Pinksterdag
maandag 20 mei 2024

zomervakantie
maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

Extra verlof

Extra verlof mag alleen worden gegeven: 
a. Bij verhuizing van het gezin/de leerling; 
b. Bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten; 
c. Bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten van de ouder(s)/verzorger(s); 
d. Indien de werkgever de werknemer (ouder/verzorger)verplicht buiten de schoolvakantie vakantie te nemen. 

Behalve op de onder a t/m d genoemde gronden kan de schoolleider in bijzondere gevallen b.v. de gezinsomstandigheden van de aanvrager kennende, enige soepelheid toepassen, indien nodig in overleg met de leerplichtambtenaar. 

Voor het aanvragen van extra verlof en de volledige voorwaarden inzake extra verlof, klikt u hier.

 

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work