Bevoegd Gezag, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in een stichting. Het bestuur is ondergebracht in een College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De gegevens van de stichting en leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht staan hieronder vermeld.

Het Bevoegd Gezag
Stichting Scholengroep Pontes
Postbus 370
4460 AT Goes

Voorzitter College van Bestuur
Dhr. ir. K.G. Terlage

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Dhr. S.G. Verheul, voorzitter
Dhr. M.M.C.J. Suijkerbuijk, vicevoorzitter
Mevr. M.A.F. Nobels, MEM MBA MCC, lid
Dhr. dr. J. Naafs, lid
Dhr. E. Roijers, lid

Correspondentieadres 
Stichting Scholengroep Pontes
Postbus 370
4460 AT Goes
telefoon 0113-212930

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman Lyceum
Hatfieldpark 2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeemanlyceum.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work