Samenstelling MR Pieter Zeeman en GMR SG Pontes


De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het onderwijs.
Binnen de Scholengroep Pontes is sprake van een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en twee locatie-gebonden medezeggenschapsraden (MR Goes en MR Zierikzee).

De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel, leerlingen en ouders het beleid mede kunnen bepalen. Medezeggenschap staat voor meer inspraak op het beleid van de school en meer invloed om het onderwijs op de Pontes scholen nog beter te maken dan het al is. Inspraak en betrokkenheid is niet alleen een zaak van de MR. Ook al zit u zelf niet in de MR, het blijft belangrijk om de MR te voeden met nieuwe ideeën. Wij willen dan ook graag uw mening horen.

Huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad

Namens het personeel:

Naam Functie
Dhr. J.A. Driesse Voorzitter
Dhr. M.S.H. Steegmans Vicevoorzitter
Mw. L. de Roeck Secretaris
Mw. B. Hikhuijsen Lid


Namens de ouders/verzorgers:

Mw. P.M. van der Zande
Mw. D. P. Smits

Namens de leerlingen:

Owen Monster
Jill Coolbergen

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders, leerlingen en personeel van alle Pontes locaties hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad geeft adviezen en/of stemt in met allerlei vormen van schoolbeleid die van toepassing zijn voor elke Pontes locatie. Hierbij kunt u denken aan het beleid op het gebied van financiën, arbeidsvoorwaarden, onderwijsvernieuwingen, ARBO-wetgeving enz. In de verschillende medezeggenschapsraden van de locaties worden veel van deze besluiten vertaald naar de locatieomstandigheden en deze krijgen daar een verdere invulling.

Huidige samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Namens het personeel:

Naam Functie Locatie E-mail
Dhr. A.G.A. van der Goore Lid/Voorzitter Goes a.van.der.goore@pontes.nl
Dhr. R.J.M. Janssen Secr. Goes r.janssen@pontes.nl
Dhr. J.A. Driesse Lid Zierikzee j.driesse@pontes.nl
Dhr. H.J.Hutjens Lid/ vvz Goes r.hutjens@pontes.nl
Mw. L. de Roeck Lid Zierikzee l.de.roeck@pontes.nl
Mw. D.M. van Dieren Lid Goes d.van.dieren@pontes.nl
Mw. J. Harrison Lid Goes j.harrison@pontes.nl


Namens de ouders:

Naam Functie Locatie
Mw. Reeves Lid Goes - GLLB
Mw. P. van der Zande Lid Zierikzee- PZ
Dhr. R.J. Traas Lid Goes- GLLO


Namens de leerlingen:

Naam Functie Locatie
Owen Monster Lid Zierikzee
Guusje Beuns Lid Goes GLLB
Floris Hoogenboom Lid Goes GLLO

Ga voor het Goese Lyceum

En haal het beste uit jezelf.

Contactgegevens

Adres

Pontes, Het Goese Lyceum
Oranjeweg 90
4461 LR Goes

Telefoon & e-mail

T: 0113-216971
E: info.oranjeweg@goeselyceum.nl

Contactgegevens

Adres
Het Goese Lyceum
Bergweg  14
4461 NB
Telefoon &  e-mail
0113-212930
info.bergweg@goeselyceum.nl


Social media

Contact gegevens

Pieter Zeeman
Hatfieldpark 1-2
4301 XC Zierikzee
info@pieterzeeman.nl
0111 415 751

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work